تور کیش 15 مرداد 99(مبدا مشهد)

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

790,000 تومان
530,000 تومان
BB

890,000 تومان
530,000 تومان
BB

950,000 تومان
530,000 تومان
BB

1,030,000 تومان
530,000 تومان
BB

1,060,000 تومان
530,000 تومان
BB

1,350,000 تومان
530,000 تومان
BB

1,420,000 تومان
530,000 تومان
BB

1,950,000 تومان
530,000 تومان
نام هتل خاتم

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 790,000 تومان 530,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل پانیذ

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 890,000 تومان 530,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل تعطیلات

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 950,000 تومان 530,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هلیا

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,030,000 تومان 530,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل پارمیدا

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,060,000 تومان 530,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل لیلیوم

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,350,000 تومان 530,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل کوروش

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,420,000 تومان 530,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل داریوش کیش

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,950,000 تومان 530,000 تومان
خدمات BB
توضیحات

تورهای مرتبط