تور وان 5شب

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته توضیحات جزئیات هتل
BB

910,000 تومان
1,560,000 تومان
BB

1,200,000 تومان
1,850,000 تومان
BB

1,280,000 تومان
1,950,000 تومان
BB

1,450,000 تومان
2,100,000 تومان
نام هتل Ilvan

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 910,000 تومان 1,560,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل RÖNESANS LİFE HOTEL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 1,200,000 تومان 1,850,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GRAND HOTEL VAN

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 1,280,000 تومان 1,950,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Elite World

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 1,450,000 تومان 2,100,000 تومان
خدمات BB
توضیحات