تور 4 شب وان

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته توضیحات جزئیات هتل
BB

645,000 تومان
960,000 تومان
BB

655,000 تومان
965,000 تومان
BB

760,000 تومان
990,000 تومان
BB

795,000 تومان
1,050,000 تومان
BB

830,000 تومان
1,150,000 تومان
BB

950,000 تومان
1,450,000 تومان
نام هتل Ilvan

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 645,000 تومان 960,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Dimet park

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 655,000 تومان 965,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل RÖNESANS LİFE HOTEL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 760,000 تومان 990,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GRAND HOTEL VAN

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 795,000 تومان 1,050,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Shahmaran Resort Hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 830,000 تومان 1,150,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Elite World

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 950,000 تومان 1,450,000 تومان
خدمات BB
توضیحات

تورهای مرتبط