تور کیش ویژه تعطیلات خرداد 99

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

920,000 تومان
660,000 تومان
BB

970,000 تومان
660,000 تومان
BB

1,110,000 تومان
660,000 تومان
BB

1,120,000 تومان
660,000 تومان
BB

1,120,000 تومان
660,000 تومان
BB

1,190,000 تومان
660,000 تومان
BB

1,270,000 تومان
660,000 تومان
BB

1,420,000 تومان
660,000 تومان
BB

1,420,000 تومان
660,000 تومان
HB

3,090,000 تومان
660,000 تومان
HB

3,690,000 تومان
660,000 تومان
نام هتل ارم سوئیت

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 920,000 تومان 660,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل پانیذ

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 970,000 تومان 660,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هلیا

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,110,000 تومان 660,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل سان رایز

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,120,000 تومان 660,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل پارمیدا

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,120,000 تومان 660,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل آرامش

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,190,000 تومان 660,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل بین المللی کیش

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,270,000 تومان 660,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ایران کیش

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,420,000 تومان 660,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل لیلیوم

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,420,000 تومان 660,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل داریوش کیش

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 3,090,000 تومان 660,000 تومان
خدمات HB
توضیحات
نام هتل ترنج

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 3,690,000 تومان 660,000 تومان
خدمات HB
توضیحات