تور باتومی 25 بهمن

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

2,020,000 تومان
2,320,000 تومان
2,020,000 تومان
HB

2,320,000 تومان
3,170,000 تومان
2,320,000 تومان
BB

2,780,000 تومان
4,020,000 تومان
2,780,000 تومان
BB

2,880,000 تومان
4,120,000 تومان
2,880,000 تومان
نام هتل Orbi twin 37

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 2,020,000 تومان 2,320,000 تومان 2,020,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل EUPHORIA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 2,320,000 تومان 3,170,000 تومان 2,320,000 تومان
خدمات HB
توضیحات
نام هتل SKY TOWER

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 2,780,000 تومان 4,020,000 تومان 2,780,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل HILTON

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 2,880,000 تومان 4,120,000 تومان 2,880,000 تومان
خدمات BB
توضیحات

تورهای مرتبط