تور گوا نوروز 99

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

10,145,000 تومان
11,595,000 تومان
8,845,000 تومان
STD
BB

10,245,000 تومان
11,595,000 تومان
-
BB

10,845,000 تومان
13,045,000 تومان
9,145,000 تومان
BB

11,395,000 تومان
14,295,000 تومان
-
BB

11,495,000 تومان
14,145,000 تومان
-
BB

11,595,000 تومان
14,145,000 تومان
9,395,000 تومان
BB

11,895,000 تومان
15,345,000 تومان
9,545,000 تومان
Deluxe PREMIER room
BB

13,145,000 تومان
17,295,000 تومان
-
نام هتل La Gulls Goa

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 10,145,000 تومان 11,595,000 تومان 8,845,000 تومان
خدمات BB
توضیحات STD
نام هتل Tangerine Clarks Inn

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 10,245,000 تومان 11,595,000 تومان -
خدمات BB
توضیحات
نام هتل La Sunila Suites

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 10,845,000 تومان 13,045,000 تومان 9,145,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل SANDALWOOD BEACH COMPACT

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 11,395,000 تومان 14,295,000 تومان -
خدمات BB
توضیحات
نام هتل IBIS style Hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 11,495,000 تومان 14,145,000 تومان -
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Bay Watch Resort gos

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 11,595,000 تومان 14,145,000 تومان 9,395,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل SANDALWOOD BEACH COMPACT

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 11,895,000 تومان 15,345,000 تومان 9,545,000 تومان
خدمات BB
توضیحات Deluxe PREMIER room
نام هتل Fairfield by Marriott Goa Anjuna

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 13,145,000 تومان 17,295,000 تومان -
خدمات BB
توضیحات

تورهای مرتبط