تور پاتایا نوروز 99

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

11,245,000 تومان
13,395,000 تومان
-
7,945,000 تومان
BB

11,595,000 تومان
14,095,000 تومان
-
8,095,000 تومان
BB

11,595,000 تومان
14,095,000 تومان
-
8,095,000 تومان
BB

12,445,000 تومان
15,745,000 تومان
10,195,000 تومان
8,395,000 تومان
BB

12,895,000 تومان
16,695,000 تومان
10,595,000 تومان
8,545,000 تومان
BB

13,245,000 تومان
17,395,000 تومان
-
8,695,000 تومان
نام هتل A-ONE STAR

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 11,245,000 تومان 13,395,000 تومان - 7,945,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GOLDEN BEACH

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 11,595,000 تومان 14,095,000 تومان - 8,095,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل IBIS PATAYA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 11,595,000 تومان 14,095,000 تومان - 8,095,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل MERCURE PATTAYA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 12,445,000 تومان 15,745,000 تومان 10,195,000 تومان 8,395,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل VISTA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 12,895,000 تومان 16,695,000 تومان 10,595,000 تومان 8,545,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل the bay view

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 13,245,000 تومان 17,395,000 تومان - 8,695,000 تومان
خدمات BB
توضیحات

تورهای مرتبط