تور دبی ویژه نوروز 99

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

6,080,000 تومان
7,880,000 تومان
5,940,000 تومان
BB

6,880,000 تومان
8,840,000 تومان
6,740,000 تومان
BB

7,040,000 تومان
9,080,000 تومان
6,880,000 تومان
BB

7,680,000 تومان
10,340,000 تومان
7,540,000 تومان
BB

7,740,000 تومان
10,480,000 تومان
7,580,000 تومان
BB

8,780,000 تومان
12,640,000 تومان
8,640,000 تومان
BB

9,140,000 تومان
13,380,000 تومان
8,980,000 تومان
نام هتل Sun And Sands Downtown Hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 6,080,000 تومان 7,880,000 تومان 5,940,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Dorus Hotel Deira

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 6,880,000 تومان 8,840,000 تومان 6,740,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GRAND CENTRL HOTEL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 7,040,000 تومان 9,080,000 تومان 6,880,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Avenue

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 7,680,000 تومان 10,340,000 تومان 7,540,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Samaya Hotel Deira

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 7,740,000 تومان 10,480,000 تومان 7,580,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل JOOD PALAC HOTEL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 8,780,000 تومان 12,640,000 تومان 8,640,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Swissotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 9,140,000 تومان 13,380,000 تومان 8,980,000 تومان
خدمات BB
توضیحات

تورهای مرتبط