تور بالی نوروز 99

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

9,900,000 تومان
10,900,000 تومان
-
BB

11,990,000 تومان
14,200,000 تومان
10,900,000 تومان
BB

12,090,000 تومان
14,380,000 تومان
10,990,000 تومان
BB

14,400,000 تومان
18,900,000 تومان
11,140,000 تومان
نام هتل Spazzio Bali Hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 9,900,000 تومان 10,900,000 تومان -
خدمات BB
توضیحات
نام هتل white rose kuta resort

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 11,990,000 تومان 14,200,000 تومان 10,900,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Vasanti Kuta Hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 12,090,000 تومان 14,380,000 تومان 10,990,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل the anvaya beach resort bali

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 14,400,000 تومان 18,900,000 تومان 11,140,000 تومان
خدمات BB
توضیحات

تورهای مرتبط