تور وان ویژه تعطیلات بهمن ماه

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت 3 تخته توضیحات جزئیات هتل
BB

670,000 تومان
850,000 تومان
670,000 تومان
صبحانه
BB

670,000 تومان
850,000 تومان
670,000 تومان
صبحانه
BB

770,000 تومان
-
780,000 تومان
صبحانه
BB

820,000 تومان
-
830,000 تومان
صبحانه
BB

830,000 تومان
-
840,000 تومان
صبحانه
BB

850,000 تومان
-
860,000 تومان
صبحانه
BB

925,000 تومان
1,330,000 تومان
850,000 تومان
صبحانه
BB

925,000 تومان
1,330,000 تومان
920,000 تومان
صبحانه
BB

925,000 تومان
1,330,000 تومان
890,000 تومان
صبحانه + 1 میان وعده
BB

960,000 تومان
1,450,000 تومان
960,000 تومان
صبحانه در اتاق - سالن بدنسازی
BB

1,335,000 تومان
2,145,000 تومان
1,220,000 تومان
صبحانه + 1 میان وعده - استخر - ماساژ - جکوزی - سونا - سالن بدنسازی - اسنک بار - رستوران -
BB

1,590,000 تومان
2,650,000 تومان
1,400,000 تومان
صبحانه در اتاق - استخر - سونا - بیلیارد - اسنک بار - رستوران - سالن بدنسازی -
نام هتل SARDUR

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت 3 تخته 670,000 تومان 850,000 تومان 670,000 تومان
خدمات BB
توضیحات صبحانه
نام هتل Dimet park

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت 3 تخته 670,000 تومان 850,000 تومان 670,000 تومان
خدمات BB
توضیحات صبحانه
نام هتل royal berk

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت 3 تخته 770,000 تومان - 780,000 تومان
خدمات BB
توضیحات صبحانه
نام هتل VAN SOUIT

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت 3 تخته 820,000 تومان - 830,000 تومان
خدمات BB
توضیحات صبحانه
نام هتل Kale Gold Hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت 3 تخته 830,000 تومان - 840,000 تومان
خدمات BB
توضیحات صبحانه
نام هتل Real suite

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت 3 تخته 850,000 تومان - 860,000 تومان
خدمات BB
توضیحات صبحانه
نام هتل Royal Milano

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت 3 تخته 925,000 تومان 1,330,000 تومان 850,000 تومان
خدمات BB
توضیحات صبحانه
نام هتل Monlight

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت 3 تخته 925,000 تومان 1,330,000 تومان 920,000 تومان
خدمات BB
توضیحات صبحانه
نام هتل Haldi

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت 3 تخته 925,000 تومان 1,330,000 تومان 890,000 تومان
خدمات BB
توضیحات صبحانه + 1 میان وعده
نام هتل RÖNESANS LİFE HOTEL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت 3 تخته 960,000 تومان 1,450,000 تومان 960,000 تومان
خدمات BB
توضیحات صبحانه در اتاق - سالن بدنسازی
نام هتل Elite World

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت 3 تخته 1,335,000 تومان 2,145,000 تومان 1,220,000 تومان
خدمات BB
توضیحات صبحانه + 1 میان وعده - استخر - ماساژ - جکوزی - سونا - سالن بدنسازی - اسنک بار - رستوران -
نام هتل Hilton

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت 3 تخته 1,590,000 تومان 2,650,000 تومان 1,400,000 تومان
خدمات BB
توضیحات صبحانه در اتاق - استخر - سونا - بیلیارد - اسنک بار - رستوران - سالن بدنسازی -