تور دبی 15 دی ماه

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

3,780,000 تومان
4,940,000 تومان
3,770,000 تومان
BB

4,440,000 تومان
6,180,000 تومان
4,430,000 تومان
BB

5,440,000 تومان
7,940,000 تومان
5,430,000 تومان
BB

5,780,000 تومان
8,540,000 تومان
5,770,000 تومان
BB

6,640,000 تومان
10,340,000 تومان
6,630,000 تومان
نام هتل Sun And Sands Downtown Hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 3,780,000 تومان 4,940,000 تومان 3,770,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل CITY STAR

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,440,000 تومان 6,180,000 تومان 4,430,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Royal Continental Hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 5,440,000 تومان 7,940,000 تومان 5,430,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Crowne plaza

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 5,780,000 تومان 8,540,000 تومان 5,770,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Swissotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 6,640,000 تومان 10,340,000 تومان 6,630,000 تومان
خدمات BB
توضیحات

تورهای مرتبط