تور کوآلامپور + بالی

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

BB

-
-
-
-
BB

BB

9,390,000 تومان
11,280,000 تومان
-
7,770,000 تومان
نام هتل AMBASSADOR

Bali Rani Hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت - - - -
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل PACIFIC EXPRESS

Spazzio Bali Hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 9,390,000 تومان 11,280,000 تومان - 7,770,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات

تورهای مرتبط