تور وان ویژه سال نو میلادی

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته توضیحات جزئیات هتل
BB

850,000 تومان
BB

860,000 تومان
BB

920,000 تومان
BB

1,170,000 تومان
BB

1,180,000 تومان
BB

1,310,000 تومان
BB

1,340,000 تومان
BB

1,510,000 تومان
نام هتل Ilvan

قیمت 2 تخته 850,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Dimet park

قیمت 2 تخته 860,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل VAN SOUIT

قیمت 2 تخته 920,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Shahmaran Resort Hotel

قیمت 2 تخته 1,170,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل RÖNESANS LİFE HOTEL

قیمت 2 تخته 1,180,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Elite World

قیمت 2 تخته 1,310,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GRAND HOTEL VAN

قیمت 2 تخته 1,340,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Hilton

قیمت 2 تخته 1,510,000 تومان
خدمات BB
توضیحات