تور دبی ویژه نوروز 99

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

6,630,000 تومان
7,743,000 تومان
-
BB

7,140,000 تومان
8,768,000 تومان
-
BB

7,269,000 تومان
9,027,000 تومان
-
BB

7,360,000 تومان
9,208,000 تومان
-
BB

8,063,000 تومان
10,614,000 تومان
-
BB

8,275,000 تومان
11,039,000 تومان
-
BB

9,054,000 تومان
12,597,000 تومان
-
BB

9,058,000 تومان
12,604,000 تومان
-
BB

10,042,000 تومان
14,573,000 تومان
-
نام هتل Sun And Sands Downtown Hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 6,630,000 تومان 7,743,000 تومان -
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Delmon Boutique Hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 7,140,000 تومان 8,768,000 تومان -
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Dorus Hotel Deira

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 7,269,000 تومان 9,027,000 تومان -
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Zain International

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 7,360,000 تومان 9,208,000 تومان -
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Samaya Hotel Deira

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 8,063,000 تومان 10,614,000 تومان -
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Royal Continental Hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 8,275,000 تومان 11,039,000 تومان -
خدمات BB
توضیحات
نام هتل City seasons

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 9,054,000 تومان 12,597,000 تومان -
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Avani deira

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 9,058,000 تومان 12,604,000 تومان -
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Millennium

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 10,042,000 تومان 14,573,000 تومان -
خدمات BB
توضیحات

تورهای مرتبط