تور ترکیبی کوآلالامپور + پنانگ

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

BB

6,260,000 تومان
7,680,000 تومان
5,300,000 تومان
BB

BB

7,020,000 تومان
9,210,000 تومان
6,000,000 تومان
BB

BB

7,100,000 تومان
9,360,000 تومان
6,140,000 تومان
BB

BB

7,250,000 تومان
9,650,000 تومان
6,290,000 تومان
نام هتل PACIFIC EXPRESS

COPTHOR ORCHID

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 6,260,000 تومان 7,680,000 تومان 5,300,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل ROYAL

EVERGREEN

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 7,020,000 تومان 9,210,000 تومان 6,000,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل DORSETT

FLAMINGO

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 7,100,000 تومان 9,360,000 تومان 6,140,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل DORSETT

HOLIDAY INN

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 7,250,000 تومان 9,650,000 تومان 6,290,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات

تورهای مرتبط