آفر هتل های 4 و 5 ستاره کیش

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

930,000 تومان
480,000 تومان
BB

930,000 تومان
480,000 تومان
BB

1,050,000 تومان
480,000 تومان
BB

1,090,000 تومان
480,000 تومان
BB

1,150,000 تومان
480,000 تومان
BB

1,390,000 تومان
480,000 تومان
BB

1,450,000 تومان
480,000 تومان
BB

1,450,000 تومان
480,000 تومان
HB

2,090,000 تومان
480,000 تومان
HB

3,250,000 تومان
480,000 تومان
نام هتل ارم بزرگ

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 930,000 تومان 480,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل فلامینگو

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 930,000 تومان 480,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل لیلیوم

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,050,000 تومان 480,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل سورینت مریم

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,090,000 تومان 480,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل شایگان

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,150,000 تومان 480,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل میراژ

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,390,000 تومان 480,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل کوروش

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,450,000 تومان 480,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ویدا

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,450,000 تومان 480,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل مارینا پارک

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 2,090,000 تومان 480,000 تومان
خدمات HB
توضیحات
نام هتل ترنج

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 3,250,000 تومان 480,000 تومان
خدمات HB
توضیحات