تور مالزی ویژه آبان ماه

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته توضیحات جزئیات هتل
BB

5,060,000 تومان
6,120,000 تومان
BB

5,200,000 تومان
6,120,000 تومان
BB

5,560,000 تومان
6,960,000 تومان
BB

5,780,000 تومان
7,340,000 تومان
BB

5,990,000 تومان
7,720,000 تومان
BB

6,160,000 تومان
8,060,000 تومان
BB

6,220,000 تومان
8,240,000 تومان
BB

6,400,000 تومان
8,580,000 تومان
BB

6,730,000 تومان
9,090,000 تومان
نام هتل sani kulampar

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 5,060,000 تومان 6,120,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل SANDPIPER

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 5,200,000 تومان 6,120,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل COSMO

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 5,560,000 تومان 6,960,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل HOLIDAY INN EXPRESS

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 5,780,000 تومان 7,340,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ROYAL CHULAN

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 5,990,000 تومان 7,720,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل SUNWAY PUTRA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 6,160,000 تومان 8,060,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Ibis Kuala Lumpur City Centre

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 6,220,000 تومان 8,240,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل CORUS

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 6,400,000 تومان 8,580,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Grand Millennium Hotel Kuala Lumpur

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 6,730,000 تومان 9,090,000 تومان
خدمات BB
توضیحات

تورهای مرتبط