تور آلانیا نوروز 99

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت توضیحات جزئیات هتل
HB

5,909,000 تومان
6,949,000 تومان
5,910,000 تومان
ALL

6,150,000 تومان
7,250,000 تومان
5,979,000 تومان
UALL

7,650,000 تومان
10,280,000 تومان
7,410,000 تومان
UALL

7,650,000 تومان
9,620,000 تومان
7,320,000 تومان
UALL

8,050,000 تومان
11,019,000 تومان
7,810,000 تومان
UALL

8,680,000 تومان
11,309,000 تومان
8,320,000 تومان
نام هتل Artemis Princess

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 5,909,000 تومان 6,949,000 تومان 5,910,000 تومان
خدمات HB
توضیحات
نام هتل LIMONCELLO KONAKLI

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 6,150,000 تومان 7,250,000 تومان 5,979,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل Long Beach

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 7,650,000 تومان 10,280,000 تومان 7,410,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل Haydarpasha

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 7,650,000 تومان 9,620,000 تومان 7,320,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل Long Beach

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 8,050,000 تومان 11,019,000 تومان 7,810,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل RUBI PLATINUM

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 8,680,000 تومان 11,309,000 تومان 8,320,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات

تورهای مرتبط