تور 2شب بانکوک 5 شب پاتایا

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته توضیحات جزئیات هتل
BB

BB

6,570,000 تومان
7,560,000 تومان
BB

BB

6,840,000 تومان
7,380,000 تومان
BB

BB

6,920,000 تومان
8,260,000 تومان
BB

BB

7,200,000 تومان
8,820,000 تومان
BB

BB

7,370,000 تومان
9,160,000 تومان
BB

BB

9,430,000 تومان
13,280,000 تومان
نام هتل H2

PIYADA RESIDENCE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 6,570,000 تومان 7,560,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل H2

THE SUN RESORT

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 6,840,000 تومان 7,380,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل SHADI HOME

ZING PATTAYA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 6,920,000 تومان 8,260,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل PJ WATERGATE

FX HOTEL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 7,200,000 تومان 8,820,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل IBIS SAMUI

IBIS PATAYA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 7,370,000 تومان 9,160,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل THE BERKELEY

PULLMAN

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 9,430,000 تومان 13,280,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات

تورهای مرتبط