تور مسقط آبان ماه

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

3,420,000 تومان
4,200,000 تومان
-
BB

3,970,000 تومان
5,370,000 تومان
-
BB

4,360,000 تومان
5,760,000 تومان
3,460,000 تومان
BB

4,790,000 تومان
6,850,000 تومان
3,580,000 تومان
BB

5,880,000 تومان
9,120,000 تومان
4,320,000 تومان
BB

5,880,000 تومان
9,000,000 تومان
4,870,000 تومان
BB

8,450,000 تومان
14,340,000 تومان
6,070,000 تومان
نام هتل Al Bahjah Hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 3,420,000 تومان 4,200,000 تومان -
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Ibis Muscat

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 3,970,000 تومان 5,370,000 تومان -
خدمات BB
توضیحات
نام هتل City Seasons Hotel Muscat

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,360,000 تومان 5,760,000 تومان 3,460,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Holiday Inn AlSeeb Muscat

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,790,000 تومان 6,850,000 تومان 3,580,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Sundus Rotana

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 5,880,000 تومان 9,120,000 تومان 4,320,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Grand Millennium Muscat

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 5,880,000 تومان 9,000,000 تومان 4,870,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Grand Hyatt Muscat

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 8,450,000 تومان 14,340,000 تومان 6,070,000 تومان
خدمات BB
توضیحات

تورهای مرتبط