تور کیش هتل های 5 ستاره

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته توضیحات جزئیات هتل
BB

1,050,000 تومان
BB

1,150,000 تومان
BB

1,150,000 تومان
BB

1,190,000 تومان
HB

1,320,000 تومان
HB

1,750,000 تومان
HB

1,890,000 تومان
نام هتل شایگان

قیمت 2 تخته 1,050,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ویدا

قیمت 2 تخته 1,150,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل کوروش

قیمت 2 تخته 1,150,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل شایلی

قیمت 2 تخته 1,190,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل پارمیس

قیمت 2 تخته 1,320,000 تومان
خدمات HB
توضیحات
نام هتل هتل داریوش کیش

قیمت 2 تخته 1,750,000 تومان
خدمات HB
توضیحات
نام هتل مارینا پارک

قیمت 2 تخته 1,890,000 تومان
خدمات HB
توضیحات