تور مسکو شهریور 98

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

BB

11,695,000 تومان
14,345,000 تومان
10,895,000 تومان
5,695,000 تومان
3 شهریور ورود به سنت پترزبورگ
BB

BB

11,995,000 تومان
14,845,000 تومان
10,895,000 تومان
5,695,000 تومان
8 شهریور ورود به سنت پترزبورگ
BB

BB

12,395,000 تومان
15,995,000 تومان
10,895,000 تومان
5,695,000 تومان
22 شهریور وود به مسکو
BB

BB

12,495,000 تومان
15,445,000 تومان
11,375,000 تومان
5,995,000 تومان
15 شهریور ورود به مسکو
نام هتل art moscow

ART DECO NEVSKY

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 11,695,000 تومان 14,345,000 تومان 10,895,000 تومان 5,695,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات 3 شهریور ورود به سنت پترزبورگ
نام هتل art moscow

Art nuvo palace

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 11,995,000 تومان 14,845,000 تومان 10,895,000 تومان 5,695,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات 8 شهریور ورود به سنت پترزبورگ
نام هتل CITY HOTEL 1905

Lahta Plaza Hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 12,395,000 تومان 15,995,000 تومان 10,895,000 تومان 5,695,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات 22 شهریور وود به مسکو
نام هتل HOLIDAY INN SOKOLNIKI

Art nuvo palace

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 12,495,000 تومان 15,445,000 تومان 11,375,000 تومان 5,995,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات 15 شهریور ورود به مسکو

تورهای مرتبط