تور تر کیبی مسکو و سن پترزبورگ 6 شهریور

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

BB

11,290,000 تومان
14,099,000 تومان
10,290,000 تومان
6,790,000 تومان
BB

BB

11,890,000 تومان
15,290,000 تومان
10,890,000 تومان
6,790,000 تومان
نام هتل MEININGER Hotel St. Petersburg Nikolsky

Cosmos Club Hote

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 11,290,000 تومان 14,099,000 تومان 10,290,000 تومان 6,790,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل Catherine Art Hotel

Astrus Hotel Moscow

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 11,890,000 تومان 15,290,000 تومان 10,890,000 تومان 6,790,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات

تورهای مرتبط