تور باکو ویژه تیر ماه

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته توضیحات جزئیات هتل
BB

2,995,000 تومان
3,595,000 تومان
BB

3,195,000 تومان
3,745,000 تومان
BB

3,295,000 تومان
3,795,000 تومان
BB

3,395,000 تومان
3,895,000 تومان
BB

3,495,000 تومان
4,095,000 تومان
BB

3,545,000 تومان
4,195,000 تومان
BB

33,450,000 تومان
3,845,000 تومان
نام هتل consul hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 2,995,000 تومان 3,595,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل My rose

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 3,195,000 تومان 3,745,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GOLDEN SHINE HOTEL BAKU

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 3,295,000 تومان 3,795,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل AZALEA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 3,395,000 تومان 3,895,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل CONTINENTAL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 3,495,000 تومان 4,095,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل DIAMOND

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 3,545,000 تومان 4,195,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل AMARA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 33,450,000 تومان 3,845,000 تومان
خدمات BB
توضیحات

تورهای مرتبط