تور وارنا 3 شهریور

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

7,845,000 تومان
10,245,000 تومان
5,645,000 تومان
BB

8,445,000 تومان
10,445,000 تومان
5,995,000 تومان
BB

9,195,000 تومان
11,695,000 تومان
6,295,000 تومان
BB

10,495,000 تومان
14,745,000 تومان
6,995,000 تومان
BB

12,495,000 تومان
16,995,000 تومان
7,945,000 تومان
نام هتل PALM BEACH HOTEL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 7,845,000 تومان 10,245,000 تومان 5,645,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل BONITA HOTEL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 8,445,000 تومان 10,445,000 تومان 5,995,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Shipka Hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 9,195,000 تومان 11,695,000 تومان 6,295,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل LILIA HOTEL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 10,495,000 تومان 14,745,000 تومان 6,995,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Admiral Hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 12,495,000 تومان 16,995,000 تومان 7,945,000 تومان
خدمات BB
توضیحات

تورهای مرتبط