تور مسکو + سنت پترزبورگ 28 تیر 98

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

8,695,000 تومان + 95 دلار
11,975,000 تومان + 95 دلار
8,275,000 تومان + 95 دلار
مسکو 8.4/10
BB

9,295,000 تومان + 95 دلار
12,175,000 تومان + 95 دلار
8,495,000 تومان + 95 دلار
مسکو 8.4/10
BB

9,395,000 تومان + 95 دلار
12,275,000 تومان + 95 دلار
8,595,000 تومان + 95 دلار
BB
نام هتل Art Family Moscow

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 8,695,000 تومان + 95 دلار 11,975,000 تومان + 95 دلار 8,275,000 تومان + 95 دلار
خدمات BB
توضیحات مسکو 8.4/10
نام هتل Art Family Moscow

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 9,295,000 تومان + 95 دلار 12,175,000 تومان + 95 دلار 8,495,000 تومان + 95 دلار
خدمات BB
توضیحات مسکو 8.4/10
نام هتل SUN FLOWER

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 9,395,000 تومان + 95 دلار 12,275,000 تومان + 95 دلار 8,595,000 تومان + 95 دلار
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Radisson Blu Olympiyskiy Hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت
خدمات BB
توضیحات

تورهای مرتبط