تور آنتالیا 13 و 15 تیر

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت توضیحات جزئیات هتل
ALL

2,995,000 تومان
4,395,000 تومان
2,795,000 تومان
BB

3,095,000 تومان
4,295,000 تومان
2,495,000 تومان
ALL

4,595,000 تومان
6,295,000 تومان
2,995,000 تومان
نام هتل LARA PALACE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 2,995,000 تومان 4,395,000 تومان 2,795,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل AGON

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 3,095,000 تومان 4,295,000 تومان 2,495,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Lara Hadrianus Hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,595,000 تومان 6,295,000 تومان 2,995,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات