تور بلغارستان 20 تیر

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

8,700,000 تومان
10,950,000 تومان
5,900,000 تومان
ALL

8,900,000 تومان
12,100,000 تومان
5,900,000 تومان
نام هتل Shipka Hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 8,700,000 تومان 10,950,000 تومان 5,900,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل CENTRAL HOTEL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 8,900,000 تومان 12,100,000 تومان 5,900,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات

تورهای مرتبط