تور باکو

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته توضیحات جزئیات هتل
BB

4,895,000 تومان
6,395,000 تومان
BB

4,995,000 تومان
5,895,000 تومان
BB

5,095,000 تومان
6,595,000 تومان
BB

5,595,000 تومان
7,695,000 تومان
BB

6,195,000 تومان
8,395,000 تومان
BB

6,395,000 تومان
8,895,000 تومان
BB

7,495,000 تومان
10,895,000 تومان
BB

9,195,000 تومان
13,495,000 تومان
BB

10,195,000 تومان
15,195,000 تومان
BB

11,195,000 تومان
19,995,000 تومان
نام هتل My rose

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 4,895,000 تومان 6,395,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GOLDEN SHINE HOTEL BAKU

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 4,995,000 تومان 5,895,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل DIPLOMAT

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 5,095,000 تومان 6,595,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل DIAMOND

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 5,595,000 تومان 7,695,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل QAFQAZ CITY

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 6,195,000 تومان 8,395,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل RICH

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 6,395,000 تومان 8,895,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Excelsior Hotel & Spa Baku

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 7,495,000 تومان 10,895,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل BOULVARD PALACE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 9,195,000 تومان 13,495,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل HYATT REGENCY

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 10,195,000 تومان 15,195,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل JUMEIRAH BEACH

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 11,195,000 تومان 19,995,000 تومان
خدمات BB
توضیحات

تورهای مرتبط