تور تر کیبی مسکو و سن پترزبورگ

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

BB

10,690,000 تومان
13,700,000 تومان
9,750,000 تومان
6,970,000 تومان
BB

BB

11,750,000 تومان
15,650,000 تومان
11,690,000 تومان
6,790,000 تومان
نام هتل Hotel Fontanka

Cosmos Hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 10,690,000 تومان 13,700,000 تومان 9,750,000 تومان 6,970,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل AZIMUT Hotel Saint-Petersburg

Cosmos Hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 11,750,000 تومان 15,650,000 تومان 11,690,000 تومان 6,790,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات

تورهای مرتبط