تور کیش 25 مهر ماه

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته توضیحات جزئیات هتل
BB

950,000 تومان
-
BB

960,000 تومان
-
BB

990,000 تومان
-
BB

1,260,000 تومان
-
BB

1,420,000 تومان
-
BB

1,620,000 تومان
-
HB

2,890,000 تومان
-
نام هتل پانیذ

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 950,000 تومان -
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل تعطیلات

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 960,000 تومان -
خدمات BB
توضیحات
نام هتل آرامش

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 990,000 تومان -
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل لیلیوم

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 1,260,000 تومان -
خدمات BB
توضیحات
نام هتل شایگان

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 1,420,000 تومان -
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ویدا

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 1,620,000 تومان -
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ترنج

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 2,890,000 تومان -
خدمات HB
توضیحات