تور باکو ویژه تعطیلات 98

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

3,695,000 تومان
4,495,000 تومان
3,695,000 تومان
2,295,000 تومان
NARIMANOV
SKY

BB

3,795,000 تومان
4,595,000 تومان
3,795,000 تومان
2,295,000 تومان
NARIMANOV
BB

3,895,000 تومان
4,795,000 تومان
3,895,000 تومان
2,295,000 تومان
NARIMANOV
نام هتل CONTINENTAL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 3,695,000 تومان 4,495,000 تومان 3,695,000 تومان 2,295,000 تومان
خدمات BB
توضیحات NARIMANOV
نام هتل SKY

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 3,795,000 تومان 4,595,000 تومان 3,795,000 تومان 2,295,000 تومان
خدمات BB
توضیحات NARIMANOV
نام هتل DIAMOND

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 3,895,000 تومان 4,795,000 تومان 3,895,000 تومان 2,295,000 تومان
خدمات BB
توضیحات NARIMANOV

تورهای مرتبط