تور (کوالالامپور + سنگاپور) 22 و 30 خرداد

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

BB

3,940,000 تومان + 254 دلار
3,940,000 تومان + 448 دلار
3,940,000 تومان + 244 دلار
3,940,000 تومان + 102 دلار
BB

BB

3,940,000 تومان + 290 دلار
3,940,000 تومان + 520 دلار
3,940,000 تومان + 280 دلار
3,940,000 تومان + 116 دلار
BB

BB

3,940,000 تومان + 318 دلار
3,940,000 تومان + 576 دلار
3,940,000 تومان + 308 دلار
3,940,000 تومان + 127 دلار
BB

BB

3,940,000 تومان + 326 دلار
3,940,000 تومان + 592 دلار
3,940,000 تومان + 326 دلار
3,940,000 تومان + 130 دلار
BB

BB

3,940,000 تومان + 346 دلار
3,940,000 تومان + 632 دلار
3,940,000 تومان + 336 دلار
3,940,000 تومان + 138 دلار
BB

BB

3,940,000 تومان + 370 دلار
3,940,000 تومان + 680 دلار
3,940,000 تومان + 360 دلار
3,940,000 تومان + 148 دلار
BB

BB

3,940,000 تومان + 415 دلار
3,940,000 تومان + 770 دلار
3,940,000 تومان + 405 دلار
3,940,000 تومان + 166 دلار
BB

BB

3,940,000 تومان + 478 دلار
3,940,000 تومان + 896 دلار
3,940,000 تومان + 468 دلار
3,940,000 تومان + 191 دلار
BB

BB

3,940,000 تومان + 521 دلار
3,940,000 تومان + 982 دلار
3,940,000 تومان + 511 دلار
3,940,000 تومان + 208 دلار
BB

BB

3,940,000 تومان + 561 دلار
3,940,000 تومان + 1,062 دلار
3,940,000 تومان + 551 دلار
3,940,000 تومان + 224 دلار
نام هتل WIRA

FRAGRANCE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 3,940,000 تومان + 254 دلار 3,940,000 تومان + 448 دلار 3,940,000 تومان + 244 دلار 3,940,000 تومان + 102 دلار
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل PACIFIC EXPRESS

QUALITY

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 3,940,000 تومان + 290 دلار 3,940,000 تومان + 520 دلار 3,940,000 تومان + 280 دلار 3,940,000 تومان + 116 دلار
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل SUNWAY PUTRA

PARC SOVEREIGN

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 3,940,000 تومان + 318 دلار 3,940,000 تومان + 576 دلار 3,940,000 تومان + 308 دلار 3,940,000 تومان + 127 دلار
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل ROYAL CHULAN

PARC SOVEREIGN

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 3,940,000 تومان + 326 دلار 3,940,000 تومان + 592 دلار 3,940,000 تومان + 326 دلار 3,940,000 تومان + 130 دلار
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل RAMADA SUITES KLCC

CHANCELLOR ORCHARD

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 3,940,000 تومان + 346 دلار 3,940,000 تومان + 632 دلار 3,940,000 تومان + 336 دلار 3,940,000 تومان + 138 دلار
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل DORSETT

ROYAL QUEENS

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 3,940,000 تومان + 370 دلار 3,940,000 تومان + 680 دلار 3,940,000 تومان + 360 دلار 3,940,000 تومان + 148 دلار
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل DORSETT

ORCHARD

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 3,940,000 تومان + 415 دلار 3,940,000 تومان + 770 دلار 3,940,000 تومان + 405 دلار 3,940,000 تومان + 166 دلار
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل ISTANA

ORCHARD

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 3,940,000 تومان + 478 دلار 3,940,000 تومان + 896 دلار 3,940,000 تومان + 468 دلار 3,940,000 تومان + 191 دلار
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل ROYAL CHULAN

ONE FARRER

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 3,940,000 تومان + 521 دلار 3,940,000 تومان + 982 دلار 3,940,000 تومان + 511 دلار 3,940,000 تومان + 208 دلار
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل GRAND MILLENNIUM

SHERATON

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 3,940,000 تومان + 561 دلار 3,940,000 تومان + 1,062 دلار 3,940,000 تومان + 551 دلار 3,940,000 تومان + 224 دلار
خدمات BB
BB
توضیحات

تورهای مرتبط