تور کوش آداسی ویژه تعطیلات خرداد 98

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

4,490,000 تومان
5,090,000 تومان
3,890,000 تومان
HB

4,690,000 تومان
5,590,000 تومان
4,090,000 تومان
ALL

5,190,000 تومان
6,090,000 تومان
4,190,000 تومان
ALL

6,090,000 تومان
7,690,000 تومان
4,690,000 تومان
ALL

7,390,000 تومان
9,390,000 تومان
5,390,000 تومان
ALL

7,890,000 تومان
10,290,000 تومان
5,590,000 تومان
UALL

7,990,000 تومان
10,490,000 تومان
5,690,000 تومان
ALL

9,190,000 تومان
12,190,000 تومان
6,190,000 تومان
ALL

9,190,000 تومان
12,190,000 تومان
6,190,000 تومان
ALL

9,390,000 تومان
12,490,000 تومان
6,290,000 تومان
UALL

9,790,000 تومان
13,090,000 تومان
6,490,000 تومان
SEA VIEW
UALL

9,890,000 تومان
13,190,000 تومان
6,590,000 تومان
ALL

10,390,000 تومان
13,990,000 تومان
6,790,000 تومان
CLUB
UALL

10,790,000 تومان
14,590,000 تومان
7,190,000 تومان
ALL

11,290,000 تومان
16,490,000 تومان
7,790,000 تومان
SEAVIEW
UALL

12,390,000 تومان
16,990,000 تومان
7,790,000 تومان
UALL

15,390,000 تومان
21,390,000 تومان
9,290,000 تومان
نام هتل Blue sea

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,490,000 تومان 5,090,000 تومان 3,890,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Blue sea

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,690,000 تومان 5,590,000 تومان 4,090,000 تومان
خدمات HB
توضیحات
نام هتل Grand Shahin

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 5,190,000 تومان 6,090,000 تومان 4,190,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل Panorama hill

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 6,090,000 تومان 7,690,000 تومان 4,690,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل BLUE VISTA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 7,390,000 تومان 9,390,000 تومان 5,390,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل SUHAN360

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 7,890,000 تومان 10,290,000 تومان 5,590,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل LADONIA ADAKUL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 7,990,000 تومان 10,490,000 تومان 5,690,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل RAMADA RESORT

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 9,190,000 تومان 12,190,000 تومان 6,190,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل Fantasia

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 9,190,000 تومان 12,190,000 تومان 6,190,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل PALM WINGS EPHESUS

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 9,390,000 تومان 12,490,000 تومان 6,290,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل LE BLUE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 9,790,000 تومان 13,090,000 تومان 6,490,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات SEA VIEW
نام هتل PALM WINGS EPHESUS

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 9,890,000 تومان 13,190,000 تومان 6,590,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل ARIA CLAROS BEACH & SPA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 10,390,000 تومان 13,990,000 تومان 6,790,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات CLUB
نام هتل Infinity by Yelken

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 10,790,000 تومان 14,590,000 تومان 7,190,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل PINE BAY

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 11,290,000 تومان 16,490,000 تومان 7,790,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات SEAVIEW
نام هتل Aqua Fantasy

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 12,390,000 تومان 16,990,000 تومان 7,790,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل Sunis Efes Royal

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 15,390,000 تومان 21,390,000 تومان 9,290,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات

تورهای مرتبط