تور هفتگی پکن + شانگهای (هر جمعه)

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

BB

5,050,000 تومان
5,090,000 تومان
4,590,000 تومان
4,590,000 تومان
3/3 الی 3/11
BB

BB

5,290,000 تومان
5,290,000 تومان
4,790,000 تومان
4,790,000 تومان
3/17 الی 3/25
BB

BB

5,290,000 تومان
5,290,000 تومان
4,790,000 تومان
4,790,000 تومان
3/24 الی 4/1
BB

BB

5,290,000 تومان
5,290,000 تومان
4,790,000 تومان
4,790,000 تومان
3/31 الی 4/8
نام هتل MERCURE WANSHANG HOTEL

REGAL SHANGHAI EATS ASIA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 5,050,000 تومان 5,090,000 تومان 4,590,000 تومان 4,590,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات 3/3 الی 3/11
نام هتل MERCURE WANSHANG HOTEL

REGAL SHANGHAI EATS ASIA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 5,290,000 تومان 5,290,000 تومان 4,790,000 تومان 4,790,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات 3/17 الی 3/25
نام هتل MERCURE WANSHANG HOTEL

REGAL SHANGHAI EATS ASIA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 5,290,000 تومان 5,290,000 تومان 4,790,000 تومان 4,790,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات 3/24 الی 4/1
نام هتل MERCURE WANSHANG HOTEL

REGAL SHANGHAI EATS ASIA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 5,290,000 تومان 5,290,000 تومان 4,790,000 تومان 4,790,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات 3/31 الی 4/8

تورهای مرتبط