تور آنتالیا 9 و 11 خرداد 98 (اسپارتا)

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت توضیحات جزئیات هتل
ALL

3,890,000 تومان
4,290,000 تومان
3,090,000 تومان
KEMER
ALL

4,490,000 تومان
5,190,000 تومان
3,390,000 تومان
KEMER
ALL

4,590,000 تومان
5,390,000 تومان
3,490,000 تومان
KEMER 30 MAY
ALL

4,890,000 تومان
5,990,000 تومان
3,890,000 تومان
LARA
ALL

4,890,000 تومان
6,190,000 تومان
3,890,000 تومان
LARA 30 MAY
ALL

5,190,000 تومان
6,390,000 تومان
4,090,000 تومان
LARA 2 JUN
ALL

5,290,000 تومان
6,390,000 تومان
3,990,000 تومان
KEMER 2 JUN
ALL

5,990,000 تومان
7,490,000 تومان
4,190,000 تومان
KEMER
ALL

6,290,000 تومان
7,990,000 تومان
4,390,000 تومان
KEMER
ALL

6,590,000 تومان
8,990,000 تومان
-
SIDE 30 MAY
ALL

6,590,000 تومان
10,290,000 تومان
4,490,000 تومان
KEMER
UALL

6,790,000 تومان
8,790,000 تومان
4,590,000 تومان
KEMER 30 MAY
ALL

6,790,000 تومان
8,790,000 تومان
4,590,000 تومان
KEMER 30 MAY
UALL

6,990,000 تومان
9,190,000 تومان
4,690,000 تومان
KEMER
ALL

7,190,000 تومان
9,890,000 تومان
-
SIDE 2 JUN
UALL

7,190,000 تومان
9,390,000 تومان
4,790,000 تومان
KEMER 2 JUN
ALL

7,190,000 تومان
9,390,000 تومان
4,790,000 تومان
KEMER 2 JUN
ALL

7,990,000 تومان
9,990,000 تومان
6,190,000 تومان
SIDE 30 MAY
ALL

8,290,000 تومان
10,990,000 تومان
6,390,000 تومان
SIDE 2 JUN
UALL

8,490,000 تومان
14,090,000 تومان
5,690,000 تومان
ALANYA 30 MAY
UALL

9,090,000 تومان
12,290,000 تومان
5,790,000 تومان
KEMER 30 MAY
UALL

9,190,000 تومان
15,290,000 تومان
5,890,000 تومان
KEMER 30 MAY
UALL

9,190,000 تومان
12,690,000 تومان
5,890,000 تومان
BELEK 30 MAY
UALL

9,590,000 تومان
16,290,000 تومان
5,990,000 تومان
ALANYA 2 JUN
UALL

9,790,000 تومان
13,390,000 تومان
6,090,000 تومان
BELEK 2 JUN
UALL

9,990,000 تومان
13,590,000 تومان
7,390,000 تومان
LARA 30 MAY
UALL

10,090,000 تومان
13,890,000 تومان
6,290,000 تومان
KEMER 2 JUN
UALL

10,190,000 تومان
17,590,000 تومان
6,390,000 تومان
BELEK 2 JUN
UALL

10,490,000 تومان
15,090,000 تومان
6,590,000 تومان
LARA 30 MAY
UALL

10,790,000 تومان
16,390,000 تومان
8,190,000 تومان
LARA 30 MAY
UALL

10,790,000 تومان
16,390,000 تومان
-
LARA 2 JUN
UALL

10,890,000 تومان
15,090,000 تومان
6,590,000 تومان
LARA 2 JUN
UALL

10,990,000 تومان
19,090,000 تومان
6,790,000 تومان
KEMER 30 MAY
UALL

12,590,000 تومان
22,290,000 تومان
7,490,000 تومان
KEMER 2 JUN
نام هتل Hime rose beach

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 3,890,000 تومان 4,290,000 تومان 3,090,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات KEMER
نام هتل Himeros life

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,490,000 تومان 5,190,000 تومان 3,390,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات KEMER
نام هتل Armir resort

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,590,000 تومان 5,390,000 تومان 3,490,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات KEMER
30 MAY
نام هتل Lara Dinc

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,890,000 تومان 5,990,000 تومان 3,890,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات LARA
نام هتل Lara Hadrianus Hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,890,000 تومان 6,190,000 تومان 3,890,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات LARA
30 MAY
نام هتل Lara Hadrianus Hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 5,190,000 تومان 6,390,000 تومان 4,090,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات LARA
2 JUN
نام هتل Armir resort

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 5,290,000 تومان 6,390,000 تومان 3,990,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات KEMER
2 JUN
نام هتل MAYA WORLD IMPERIAL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 5,990,000 تومان 7,490,000 تومان 4,190,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات KEMER
نام هتل Palme kiris

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 6,290,000 تومان 7,990,000 تومان 4,390,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات KEMER
نام هتل RAMADA RESORT SIDE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 6,590,000 تومان 8,990,000 تومان -
خدمات ALL
توضیحات SIDE
30 MAY
نام هتل TURKIZ RESORT

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 6,590,000 تومان 10,290,000 تومان 4,490,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات KEMER
نام هتل Armas labada

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 6,790,000 تومان 8,790,000 تومان 4,590,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات KEMER
30 MAY
نام هتل Armas kaplan

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 6,790,000 تومان 8,790,000 تومان 4,590,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات KEMER
30 MAY
نام هتل TRANSATLANIK

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 6,990,000 تومان 9,190,000 تومان 4,690,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات KEMER
نام هتل RAMADA RESORT SIDE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 7,190,000 تومان 9,890,000 تومان -
خدمات ALL
توضیحات SIDE
2 JUN
نام هتل Armas labada

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 7,190,000 تومان 9,390,000 تومان 4,790,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات KEMER
2 JUN
نام هتل Armas kaplan

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 7,190,000 تومان 9,390,000 تومان 4,790,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات KEMER
2 JUN
نام هتل Side crown place

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 7,990,000 تومان 9,990,000 تومان 6,190,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات SIDE
30 MAY
نام هتل Side crown place

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 8,290,000 تومان 10,990,000 تومان 6,390,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات SIDE
2 JUN
نام هتل ORANGE COUNTY

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 8,490,000 تومان 14,090,000 تومان 5,690,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات ALANYA
30 MAY
نام هتل Amara perestige

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 9,090,000 تومان 12,290,000 تومان 5,790,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات KEMER
30 MAY
نام هتل Diama biz

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 9,190,000 تومان 15,290,000 تومان 5,890,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات KEMER
30 MAY
نام هتل Crystal Waterworld Resort & Spa

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 9,190,000 تومان 12,690,000 تومان 5,890,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات BELEK
30 MAY
نام هتل ORANGE COUNTY

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 9,590,000 تومان 16,290,000 تومان 5,990,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات ALANYA
2 JUN
نام هتل Crystal Waterworld Resort & Spa

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 9,790,000 تومان 13,390,000 تومان 6,090,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات BELEK
2 JUN
نام هتل KERVANSARAY KUNDU

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 9,990,000 تومان 13,590,000 تومان 7,390,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LARA
30 MAY
نام هتل Amara perestige

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 10,090,000 تومان 13,890,000 تومان 6,290,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات KEMER
2 JUN
نام هتل ORANGE COUNTY

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 10,190,000 تومان 17,590,000 تومان 6,390,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات BELEK
2 JUN
نام هتل ASTERIA KREMLIN PALACE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 10,490,000 تومان 15,090,000 تومان 6,590,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LARA
30 MAY
نام هتل CLUB SERA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 10,790,000 تومان 16,390,000 تومان 8,190,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LARA
30 MAY
نام هتل CLUB SERA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 10,790,000 تومان 16,390,000 تومان -
خدمات UALL
توضیحات LARA
2 JUN
نام هتل ASTERIA KREMLIN PALACE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 10,890,000 تومان 15,090,000 تومان 6,590,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LARA
2 JUN
نام هتل ORANGE COUNTY

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 10,990,000 تومان 19,090,000 تومان 6,790,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات KEMER
30 MAY
نام هتل ORANGE COUNTY

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 12,590,000 تومان 22,290,000 تومان 7,490,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات KEMER
2 JUN