تور زمینی باکو 14 خرداد

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

1,640,000 تومان
1,950,000 تومان
1,490,000 تومان
990,000 تومان
BB

1,790,000 تومان
2,250,000 تومان
1,790,000 تومان
990,000 تومان
BB

2,150,000 تومان
3,090,000 تومان
2,290,000 تومان
990,000 تومان
BB

2,490,000 تومان
3,190,000 تومان
2,290,000 تومان
990,000 تومان
نام هتل Riva hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 1,640,000 تومان 1,950,000 تومان 1,490,000 تومان 990,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل gorgud hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 1,790,000 تومان 2,250,000 تومان 1,790,000 تومان 990,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل DIAMOND

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 2,150,000 تومان 3,090,000 تومان 2,290,000 تومان 990,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GREEN CITY

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 2,490,000 تومان 3,190,000 تومان 2,290,000 تومان 990,000 تومان
خدمات BB
توضیحات

تورهای مرتبط