تور زمینی باکو ویژه فینال لیگ اروپا

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

2,290,000 تومان
2,790,000 تومان
1,990,000 تومان
990,000 تومان
نام هتل GREEN CITY

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 2,290,000 تومان 2,790,000 تومان 1,990,000 تومان 990,000 تومان
خدمات BB
توضیحات

تورهای مرتبط