تور کوش آداسی ویژه 4 خرداد

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت توضیحات جزئیات هتل
HB

3,690,000 تومان
4,190,000 تومان
3,090,000 تومان
2,890,000 تومان
ALL

4,290,000 تومان
5,090,000 تومان
3,290,000 تومان
2,890,000 تومان
ALL

4,390,000 تومان
5,390,000 تومان
3,290,000 تومان
2,890,000 تومان
ALL

4,490,000 تومان
5,490,000 تومان
3,590,000 تومان
2,890,000 تومان
LANDVIEW
ALL

4,590,000 تومان
5,590,000 تومان
3,790,000 تومان
2,890,000 تومان
ALL

4,790,000 تومان
5,890,000 تومان
3,690,000 تومان
2,890,000 تومان
SEAVIEW
ALL

5,190,000 تومان
6,390,000 تومان
3,790,000 تومان
2,890,000 تومان
ALL

5,390,000 تومان
6,790,000 تومان
3,990,000 تومان
2,890,000 تومان
CLUBROOM
ALL

5,490,000 تومان
6,990,000 تومان
3,990,000 تومان
2,890,000 تومان
ALL

5,590,000 تومان
6,990,000 تومان
3,990,000 تومان
2,890,000 تومان
MAINROOM
ALL

5,890,000 تومان
7,490,000 تومان
4,090,000 تومان
2,890,000 تومان
CLUBROOM
UALL

5,890,000 تومان
8,390,000 تومان
4,290,000 تومان
2,890,000 تومان
ALL

6,090,000 تومان
7,890,000 تومان
4,290,000 تومان
2,890,000 تومان
LANDVIEW
ALL

6,090,000 تومان
7,690,000 تومان
4,290,000 تومان
2,890,000 تومان
LANDVIEW
ALL

6,190,000 تومان
7,890,000 تومان
4,290,000 تومان
2,890,000 تومان
LANDVIEW
ALL

6,190,000 تومان
8,690,000 تومان
4,290,000 تومان
2,890,000 تومان
SEAVIEW
ALL

6,190,000 تومان
8,490,000 تومان
4,290,000 تومان
2,890,000 تومان
SEAVIEW
ALL

6,390,000 تومان
8,490,000 تومان
4,390,000 تومان
2,890,000 تومان
LANDVIEW
ALL

6,390,000 تومان
8,290,000 تومان
4,390,000 تومان
2,890,000 تومان
LANDVIEW
ALL

6,690,000 تومان
9,090,000 تومان
4,390,000 تومان
2,890,000 تومان
SEAVIEW
UALL

6,890,000 تومان
9,590,000 تومان
4,390,000 تومان
2,890,000 تومان
UALL

7,290,000 تومان
9,790,000 تومان
4,490,000 تومان
2,890,000 تومان
ALL

7,890,000 تومان
10,590,000 تومان
4,890,000 تومان
2,890,000 تومان
SEAVIEW
ALL

7,890,000 تومان
10,790,000 تومان
5,090,000 تومان
2,890,000 تومان
ALL

7,890,000 تومان
10,690,000 تومان
5,190,000 تومان
2,890,000 تومان
UALL

10,090,000 تومان
14,090,000 تومان
5,790,000 تومان
2,890,000 تومان
LANDVIEW
UALL

11,090,000 تومان
15,290,000 تومان
6,690,000 تومان
2,890,000 تومان
SEAVIEW
نام هتل MELIKE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 3,690,000 تومان 4,190,000 تومان 3,090,000 تومان 2,890,000 تومان
خدمات HB
توضیحات
نام هتل La Santa Maria

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 4,290,000 تومان 5,090,000 تومان 3,290,000 تومان 2,890,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل SURTEL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 4,390,000 تومان 5,390,000 تومان 3,290,000 تومان 2,890,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل Panorama hill

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 4,490,000 تومان 5,490,000 تومان 3,590,000 تومان 2,890,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات LANDVIEW
نام هتل BELMARE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 4,590,000 تومان 5,590,000 تومان 3,790,000 تومان 2,890,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل Panorama hill

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 4,790,000 تومان 5,890,000 تومان 3,690,000 تومان 2,890,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات SEAVIEW
نام هتل Grand blue sky

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 5,190,000 تومان 6,390,000 تومان 3,790,000 تومان 2,890,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل Labranda Ephesus

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 5,390,000 تومان 6,790,000 تومان 3,990,000 تومان 2,890,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات CLUBROOM
نام هتل SUHAN360

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 5,490,000 تومان 6,990,000 تومان 3,990,000 تومان 2,890,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل Labranda Ephesus

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 5,590,000 تومان 6,990,000 تومان 3,990,000 تومان 2,890,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات MAINROOM
نام هتل ARIA CLAROS BEACH & SPA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 5,890,000 تومان 7,490,000 تومان 4,090,000 تومان 2,890,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات CLUBROOM
نام هتل Sealight Resort

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 5,890,000 تومان 8,390,000 تومان 4,290,000 تومان 2,890,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل TUSAN BEACH RESORT

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 6,090,000 تومان 7,890,000 تومان 4,290,000 تومان 2,890,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات LANDVIEW
نام هتل RICHMOND/LE BLUE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 6,090,000 تومان 7,690,000 تومان 4,290,000 تومان 2,890,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات LANDVIEW
نام هتل ARIA CLAROS BEACH & SPA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 6,190,000 تومان 7,890,000 تومان 4,290,000 تومان 2,890,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات LANDVIEW
نام هتل TUSAN BEACH RESORT

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 6,190,000 تومان 8,690,000 تومان 4,290,000 تومان 2,890,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات SEAVIEW
نام هتل RICHMOND/LE BLUE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 6,190,000 تومان 8,490,000 تومان 4,290,000 تومان 2,890,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات SEAVIEW
نام هتل PINE BAY

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 6,390,000 تومان 8,490,000 تومان 4,390,000 تومان 2,890,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات LANDVIEW
نام هتل KORUMAR EPHESUS

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 6,390,000 تومان 8,290,000 تومان 4,390,000 تومان 2,890,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات LANDVIEW
نام هتل PINE BAY

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 6,690,000 تومان 9,090,000 تومان 4,390,000 تومان 2,890,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات SEAVIEW
نام هتل Amara Sealight

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 6,890,000 تومان 9,590,000 تومان 4,390,000 تومان 2,890,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل PALM WINGS EPHESUS

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 7,290,000 تومان 9,790,000 تومان 4,490,000 تومان 2,890,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل KORUMAR EPHESUS

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 7,890,000 تومان 10,590,000 تومان 4,890,000 تومان 2,890,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات SEAVIEW
نام هتل Aqua Fantasy

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 7,890,000 تومان 10,790,000 تومان 5,090,000 تومان 2,890,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل TUI FAMILY LIFE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 7,890,000 تومان 10,690,000 تومان 5,190,000 تومان 2,890,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل Sunis Efes Royal

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 10,090,000 تومان 14,090,000 تومان 5,790,000 تومان 2,890,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LANDVIEW
نام هتل Sunis Efes Royal

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 11,090,000 تومان 15,290,000 تومان 6,690,000 تومان 2,890,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات SEAVIEW