تور ترکیبی روسیه (مسکو سنت پترزبورگ) تابستان 98

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

BB

8,725,000 تومان
10,995,000 تومان
7,925,000 تومان
BB

BB

8,975,000 تومان
11,495,000 تومان
7,925,000 تومان
BB

BB

9,245,000 تومان
11,645,000 تومان
7,925,000 تومان
BB

BB

9,395,000 تومان
11,945,000 تومان
8,225,000 تومان
BB

BB

11,195,000 تومان
13,945,000 تومان
8,945,000 تومان
BB

BB

11,195,000 تومان
13,945,000 تومان
8,945,000 تومان
BB

BB

12,875,000 تومان
17,195,000 تومان
9,395,000 تومان
BB

BB

14,995,000 تومان
20,545,000 تومان
11,395,000 تومان
نام هتل SUN FLOWER

Art nuvo palace

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 8,725,000 تومان 10,995,000 تومان 7,925,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل art moscow

Art nuvo palace

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 8,975,000 تومان 11,495,000 تومان 7,925,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل art moscow

Imperial Art

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 9,245,000 تومان 11,645,000 تومان 7,925,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل Intourist Kolomenskoye Hotel

Imperial Art

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 9,395,000 تومان 11,945,000 تومان 8,225,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل Radisson Blu Olympiyskiy Hotel

Lahta Plaza Hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 11,195,000 تومان 13,945,000 تومان 8,945,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل Moscow Marriott Hotel Novy Arbat

Lahta Plaza Hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 11,195,000 تومان 13,945,000 تومان 8,945,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل Hilton Moscow Leningradskaya

Boutique Hotel The Gamma

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 12,875,000 تومان 17,195,000 تومان 9,395,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل Hilton Moscow Leningradskaya

The State Hermitage Museum Official Hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 14,995,000 تومان 20,545,000 تومان 11,395,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات

تورهای مرتبط