تور کیش ویژه تعطیلات خرداد

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

1,280,000 تومان
1,580,000 تومان
1,280,000 تومان
990,000 تومان
BB

1,420,000 تومان
1,720,000 تومان
1,420,000 تومان
990,000 تومان
HB

1,420,000 تومان
1,720,000 تومان
1,420,000 تومان
990,000 تومان
BB

1,620,000 تومان
1,890,000 تومان
1,620,000 تومان
990,000 تومان
HB

2,250,000 تومان
2,550,000 تومان
2,250,000 تومان
990,000 تومان
نام هتل ارم سوئیت

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 1,280,000 تومان 1,580,000 تومان 1,280,000 تومان 990,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل فانوس

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 1,420,000 تومان 1,720,000 تومان 1,420,000 تومان 990,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ارم بزرگ

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 1,420,000 تومان 1,720,000 تومان 1,420,000 تومان 990,000 تومان
خدمات HB
توضیحات
نام هتل پارسیان

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 1,620,000 تومان 1,890,000 تومان 1,620,000 تومان 990,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل مارینا پارک

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 2,250,000 تومان 2,550,000 تومان 2,250,000 تومان 990,000 تومان
خدمات HB
توضیحات