تور کازان ویژه اردیبهشت 98

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت نوزاد توضیحات جزئیات هتل
BB

7,900,000 تومان
9,700,000 تومان
4,800,000 تومان
5,200,000 تومان
1,600,000 تومان
BB

9,500,000 تومان
11,600,000 تومان
7,100,000 تومان
5,300,000 تومان
1,600,000 تومان
BB

10,400,000 تومان
13,200,000 تومان
7,900,000 تومان
5,500,000 تومان
1,600,000 تومان
نام هتل Ibis Kazan Centre

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت نوزاد 7,900,000 تومان 9,700,000 تومان 4,800,000 تومان 5,200,000 تومان 1,600,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Bilyar Palace Kazan

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت نوزاد 9,500,000 تومان 11,600,000 تومان 7,100,000 تومان 5,300,000 تومان 1,600,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Korston Royal Kazan

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت نوزاد 10,400,000 تومان 13,200,000 تومان 7,900,000 تومان 5,500,000 تومان 1,600,000 تومان
خدمات BB
توضیحات

تورهای مرتبط