تور آنتالیا ویژه 5 و 7 اردیبهشت 98

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت توضیحات جزئیات هتل
ALL

2,990,000 تومان
3,950,000 تومان
2,390,000 تومان
LARA
ALL

3,390,000 تومان
4,290,000 تومان
2,690,000 تومان
KEMER
ALL

3,490,000 تومان
4,790,000 تومان
2,690,000 تومان
SIDE
ALL

3,890,000 تومان
4,790,000 تومان
3,090,000 تومان
SIDE
UALL

4,190,000 تومان
5,690,000 تومان
3,090,000 تومان
KEMER
UALL

4,190,000 تومان
5,390,000 تومان
3,090,000 تومان
KEMER
ALL

4,190,000 تومان
5,390,000 تومان
3,090,000 تومان
SIDE
UALL

4,490,000 تومان
6,790,000 تومان
3,290,000 تومان
ALANYA
UALL

4,690,000 تومان
7,190,000 تومان
3,190,000 تومان
ALANYA
UALL

4,690,000 تومان
7,190,000 تومان
3,690,000 تومان
ALANYA
UALL

4,890,000 تومان
6,590,000 تومان
3,390,000 تومان
BELEK
UALL

4,890,000 تومان
6,490,000 تومان
3,390,000 تومان
KUNDU
UALL

4,890,000 تومان
6,790,000 تومان
3,390,000 تومان
LARA
UALL

5,190,000 تومان
8,290,000 تومان
3,490,000 تومان
KEMER
UALL

5,190,000 تومان
7,190,000 تومان
3,490,000 تومان
LARA
UALL

5,290,000 تومان
7,090,000 تومان
3,490,000 تومان
LARA
UALL

5,490,000 تومان
7,390,000 تومان
3,690,000 تومان
LARA
UALL

6,090,000 تومان
10,490,000 تومان
4,090,000 تومان
KEMER
UALL

6,290,000 تومان
9,090,000 تومان
4,090,000 تومان
LARA
نام هتل Lara Hadrianus Hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 2,990,000 تومان 3,950,000 تومان 2,390,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات LARA
نام هتل MAYA WORLD.belek

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 3,390,000 تومان 4,290,000 تومان 2,690,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات KEMER
نام هتل RAMADA RESORT SIDE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 3,490,000 تومان 4,790,000 تومان 2,690,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات SIDE
نام هتل MARITIM SARAY

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 3,890,000 تومان 4,790,000 تومان 3,090,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات SIDE
نام هتل TRANSATLANIK

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,190,000 تومان 5,690,000 تومان 3,090,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات KEMER
نام هتل IMPERIAL SUNLAND

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,190,000 تومان 5,390,000 تومان 3,090,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات KEMER
نام هتل MARITIM SARAY

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,190,000 تومان 5,390,000 تومان 3,090,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات SIDE
نام هتل ORANGE COUNTY

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,490,000 تومان 6,790,000 تومان 3,290,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات ALANYA
نام هتل ORANGE COUNTY

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,690,000 تومان 7,190,000 تومان 3,190,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات ALANYA
نام هتل ORANGE COUNTY

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,690,000 تومان 7,190,000 تومان 3,690,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات ALANYA
نام هتل ORANGE COUNTY

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,890,000 تومان 6,590,000 تومان 3,390,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات BELEK
نام هتل KERVANSARAY KUNDU

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,890,000 تومان 6,490,000 تومان 3,390,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات KUNDU
نام هتل CLUB SERA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,890,000 تومان 6,790,000 تومان 3,390,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LARA
نام هتل ORANGE COUNTY

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 5,190,000 تومان 8,290,000 تومان 3,490,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات KEMER
نام هتل GRAND PARK LARA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 5,190,000 تومان 7,190,000 تومان 3,490,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LARA
نام هتل KERVANSARAY LARA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 5,290,000 تومان 7,090,000 تومان 3,490,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LARA
نام هتل Aska Lara Resort & SPA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 5,490,000 تومان 7,390,000 تومان 3,690,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LARA
نام هتل ORANGE COUNTY

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 6,090,000 تومان 10,490,000 تومان 4,090,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات KEMER
نام هتل CLUB SERA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 6,290,000 تومان 9,090,000 تومان 4,090,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LARA