تور کیش ویژه 5 و 6 اردیبهشت 98

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته توضیحات جزئیات هتل
BB

620,000 تومان
690,000 تومان
BB

690,000 تومان
990,000 تومان
BB

790,000 تومان
1,030,000 تومان
BB

1,180,000 تومان
1,290,000 تومان
BB

1,220,000 تومان
1,490,000 تومان
BB

1,310,000 تومان
1,640,000 تومان
BB

1,720,000 تومان
1,940,000 تومان
نام هتل فانوس

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 620,000 تومان 690,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل پانیذ

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 690,000 تومان 990,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل تعطیلات

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 790,000 تومان 1,030,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل شایگان

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 1,180,000 تومان 1,290,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل کوروش

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 1,220,000 تومان 1,490,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل لیلیوم

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 1,310,000 تومان 1,640,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل مارینا پارک

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 1,720,000 تومان 1,940,000 تومان
خدمات BB
توضیحات