تور مشهد ویژه 7 اردیبهشت 98

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته توضیحات جزئیات هتل
HB

550,000 تومان
640,000 تومان
HB

560,000 تومان
680,000 تومان
-
HB

690,000 تومان
790,000 تومان
نام هتل جواهر شرق

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 550,000 تومان 640,000 تومان
خدمات HB
توضیحات
نام هتل کارن

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 560,000 تومان 680,000 تومان -
خدمات HB
توضیحات
نام هتل کیانا

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 690,000 تومان 790,000 تومان
خدمات HB
توضیحات

تورهای مرتبط