تور استانبول ویژه اردیبهشت 98

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

2,145,000 تومان
2,845,000 تومان
2,140,000 تومان
BB

2,245,000 تومان
2,945,000 تومان
2,190,000 تومان
BB

2,245,000 تومان
2,945,000 تومان
2,195,000 تومان
BB

2,530,000 تومان
3,435,000 تومان
2,235,000 تومان
نام هتل GRAND MILAN

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 2,145,000 تومان 2,845,000 تومان 2,140,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل TOPKAPI

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 2,245,000 تومان 2,945,000 تومان 2,190,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل SABENA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 2,245,000 تومان 2,945,000 تومان 2,195,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل CUMBALI PLAZA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 2,530,000 تومان 3,435,000 تومان 2,235,000 تومان
خدمات BB
توضیحات