تور استانبول ویژه اردیبهشت 98

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

3,000,000 تومان
3,500,000 تومان
2,770,000 تومان
BB

3,170,000 تومان
3,830,000 تومان
2,850,000 تومان
نام هتل گرند میلان

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 3,000,000 تومان 3,500,000 تومان 2,770,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل کومبالی پلازا

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 3,170,000 تومان 3,830,000 تومان 2,850,000 تومان
خدمات BB
توضیحات