تور کیش ویژه اردیبهشت 98

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 3 تخته توضیحات جزئیات هتل
HB

1,090,000 تومان
1,070,000 تومان
HB

1,260,000 تومان
1,230,000 تومان
HB

1,450,000 تومان
1,420,000 تومان
HB

1,695,000 تومان
1,670,000 تومان
نام هتل پارمیس

قیمت 2 تخته قیمت 3 تخته 1,090,000 تومان 1,070,000 تومان
خدمات HB
توضیحات
نام هتل هتل داریوش کیش

قیمت 2 تخته قیمت 3 تخته 1,260,000 تومان 1,230,000 تومان
خدمات HB
توضیحات
نام هتل مارینا پارک

قیمت 2 تخته قیمت 3 تخته 1,450,000 تومان 1,420,000 تومان
خدمات HB
توضیحات
نام هتل ترنج

قیمت 2 تخته قیمت 3 تخته 1,695,000 تومان 1,670,000 تومان
خدمات HB
توضیحات