جزیره بویوک آدا

جزیره بویوک آدا

جزیره بویوک آدا بزرگ ترین جزیره از نه جزیره مشهور به پرنس در اطراف استانبول در دریای مرمره است. در تور استانبول، مجریان به گردشگران پیشنهاد می دهند که دست کم یک روز کامل برای دیدن جاذبه های توریستی جزیره زمان بگذارند. آبش، هوایش و زمینش به قدری پاک است که آسمان بالای سرت، بی آلایش و بی پرده تو را محرم اسرار بخواند.

جزیره بویوک آدا، آب و هوای ناب، زمین پاک، و آغوش گشوده به روی جهانگرد

خانه های ییلاقی در بویوک آدا

جزیره بویوک آدا، جزیره پاکی ها، مانند بسیاری از کوچ نشینان، آب و هوایش به کوچ و در کوچ است. آب و هوای بویوک آدا اول  کوچ می کند، و بعد آن ها که تندش می خوانند، و یا گرمش می بینند.  به هنگام سردی و تندی فصل، بویوک آدا جمعیت کم تر، و به هنگام گرمی و مهربانی، جمعیت بیش تر دارد. اما تندی و سردی جزیره بویوک آدا هم گرم است، و هم زیبا. معماران در پرداخت و بنای شکل و ظاهر این جزیره، حساب کرده اند. اما حساب معماران، در طومار محاسبه طبیعت جزیره گم می شود. پیچیده می شود. این سبب نمی شود تا معماران کار آزموده، رجی از دندان های به هم فشرده سنگفرش خیابان ها و کوچه های تنگ و چسبیده به دیوار را بنا نکنند. این کوچه های بی غرور، ارتفاع کم می کنند. به سر شیبند. و آن گاه که از دامان طبیعت تندش می گریزی، ارتفاعش بر تو  و برای تو و بی نگاه به تو آشکار می شود.